• Møteplassen på Kapp: Delrapport 1: Kartlegning av deltagertilfredshet 

      Larson, Wenche Westby; Hedelin, Birgitta (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2007)
      ”Møteplassen på Kapp” åpnet i september i 2005. Det er et tilbud til alle innbyggere i Østre Toten kommune som søker å utvide sitt sosiale nettverk og som ønsker å være aktive ved å delta i de ulike aktivitetene som ...