• Fleksibel utdanning i energi og miljø: sluttrapport 

      Johansen, Fred (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2006)
      Kurset er utviklet for distribusjon gjennom læringsplattformen ”ClassFronter”. I tillegg er det produsert et eget nettkurs (såkalt ”stand alone” – kurs). Kurset har vært gjennomført en gang (våren 2006) med totalt 19 ...