• Inventar av mulig sertifikatberettiget fornybar kraftproduksjon i innlandet 

      Gebremedhin, Alemayehu (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;3/2013, Research report, 2013)
      Det globale energisystem er i dag helt avhengig av fossile energikilder som er uttømmelig til sin natur og samtidig kjent for ligge bak en hel del miljøproblemer. En gradvis overgang til et bærekraftig energisystem som ...