• Tørking av gran og bjørkeved til brensel 

      Eikerol, Magnar (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;3/2012, Research report, 2012)
      Hensikten med dette prosjektet har vært tredelt. Det første er å finne ut om friluftstørking av ved i små sekker (60 l) tørker fortere enn ved i storsekker (1000 l), når trefuktigheten i starten er like i begge typer ...