• Lesbarhet av trykt tekst for svaksynte 

      Nersveen, Jonny; Johansen, Eivind Arnstein (Research report, 2016)
      Det er gjennomført en studie hvor lesbarheten av trykt tekst til skrifttypene Helvetica, Tiresias, Tiresias bold, Scala bold, Scala sans, Scala sans bold, Verdana, Times roman og Frutiger er sammenliknet ved ulike ...