• Videreføring av SVIP-modellen i sykehjem i Gjøvik kommune 

      Rosenvinge, Elisabeth; Haugen, Kristin; Nordhagen, Siv Sønsteby; Arvidsson, Barbro (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;2010:08, Research report, 2010)
      Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik kommune VO Helse og Omsorg og Høgskolen i Gjøvik, Seksjon for sykepleie. Haugtun omsorgssenter, Undervisningssykehjemmet i Oppland har hatt det organisatoriske ...