• Innholdsmarkedsføring testet på lesere av nettaviser 

      Barland, Jens; Olsen, Ragnhild Kr. (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;05/2015, Research report, 2015-11-02)
      Vi oppsummerer denne pilotstudien med følgende observasjoner fra samtalen i lesergruppen: • De forholder seg til at medier inneholder både journalistikk og reklame, og skjelner mellom disse når journalistikk og reklame ...