• Solør Bioenergi CHP anlegg Kirkenær 2009 

      Eikerol, Magnar (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2010)
      CHP (Combined Heat and Power) anlegget til Solør Bioenergi ble startet på våren 2007 og undertegnede fikk lov til å besøke anlegget som første forsker på høsten 2009. Hensikten med dagene hos Solør Bioenergi var å finne ...