• En metode for å produsere 3D-kart med 3D-printer 

      Eikerol, Magnar; Onstein, Erling (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2009)
      Høgskolen i Gjøvik ble i 2007 oppfordret til å lage et 3 dimensjonalt kart over området fra Hamar til Gjøvik i forbindelse med Mjøskonferansen dette året. Hensikten var å vise hvordan veien i dag går i forhold til hvordan ...