• Risikoeksponering og risikostyring i havbruk og jordbruk en komparativ studie 

      Hegrenes, Agnar; Tveterås, Ragnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola (NILF-Report;, Research report, 2007)
      Alle næringer er utsatt for risiko. Det er vanlig å anta at de fleste personer, også bedriftsledere og aksjonærer, har risikoaversjon. De foretrekker en sikker inntekt framfor en usikker inntekt med samme forventning. På ...