• Genetisk mangfold i Borrelia burgdorferi sensu lato 

      Tveten, Ann-Kristin (Journal article, 2014)
      Bakgrunn: Borrelia burgdorferi sensu lato er en samlebetegnelse for flere Borrelia- varianter som forårsaker borreliose. Tre av de humanpatogene variantene; Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii og Borrelia ...