• Aktivitet i omsorg: en selvevaluering av et nettbasert læringsprogram 

   Ververda, Janet; Disch, Per Gunnar (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;01/2018, Report, 2018)
   Selvevalueringen av nettbasert opplæringsprogram i Aktiv omsorg beskriver utviklingen og gjennomføring av den nettbaserte delen av studieprogrammet i aktiv omsorg, som ble gjennomført som et pilotprosjekt høsten 2015 og ...
  • Følgeforskning på «Trygghetsstandarden» 

   Isaksen, Jørn; Ågotnes, Gudmund; Fagertun, Anette; F. Jacobsen, Frode; Obstfelder, Aud (Rapportserien;04/2018, Report, 2018)
   Sammendrag Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utvikle og prøve ut en «Trygghetsstandard» for sykehjem i fire norske kommuner: Kristiansund, Tromsø, Eidskog og Sortland, i perioden ...
  • Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 

   Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; Sortland, Oddrunn; Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Hollister, Brooke; Obstfelder, Aud (Report, 2020-04)
   Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ...
  • Med hverandre – for hverandre: evaluering av prosjektet Aktive seniornettverk i Vennesla kommune 

   Disch, Per Gunnar (Rapportserie;03/2018, Report, 2018)
   Vennesla Frivilligsentral, Vennesla kommune og Nasjonal kompetansetjeneste, for barn og unge med funksjonsnedsettelser, har med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, utviklet og gjennomført prosjektet: Aktive Seniornettverk, ...
  • Med hverandre – for hverandre: Evaluering av prosjektet Aktive seniornettverk i Vennesla kommune 

   Disch, Per Gunnar (Rapportserie Senter for omsorgsforskning;03/2018, Report, 2018)
   Vennesla Frivilligsentral, Vennesla kommune og Nasjonal kompetansetjeneste, for barn og unge med funksjonsnedsettelser, har med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, utviklet og gjennomført prosjektet: Aktive Seniornettverk, ...
  • På leting etter kjønn i sykepleiefaglig pensumlitteratur 

   Bakken, Runar (Rapportserien;1/2010, Report, 2010)
   Denne studien undersøker om kjønn utgjør en betydningsfull meningskategori i den pensumlitteraturen som blir benyttet i utdanning av sykepleiere i Norge. For å velge ut sykepleiefaglig pensumlitteratur, ble følgende ...
  • SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester - Evalueringsrapport 

   Andfossen, Nina Beate (Rapportserie;2/2020, Report, 2020)
   Evalueringen er basert på erfaringer fra ansatte i kommuner i tidligere Oppland og Hedmark (nå Innlandet) som har deltatt i pilotprosjektet «SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester». Bruk av fokusgruppeintervjuer ...
  • Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene - En kunnskapsoppsummering 

   Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (Rapportserien;04/2019, Report, 2019-10-24)
   BAKGRUNN Denne kunnskapsoppsummeringen er første leveranse i forbindelse med et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å fremskaffe kunnskap om variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. ...