• Fra radiograf til sonograf: utfordringer under etableringen 

      Kvaale, Hanne; Granheim, Pål; Eide, Kjell Arne (Bachelor thesis, 2007)
      Tema for denne oppgaven er ultralyd for radiografer og vår problemstilling ble følgende: Hva er utfordringene med innføringen av sonografer i Norge? - intervju med fem radiologer ved norske sykehus. For å kunne gi noen ...