• Occupational rights hos demente på omsorgssentre 

      Skaugrud, Anne; Onsrud, Emma Vole; Jørstad, Karoline (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Antallet eldre i befolkningen vil øke i fremtiden, dermed vil også antallet eldre med demens øke. Demenssykdommer påvirker hjernens funksjoner, og påvirker utførelsen av aktivitet. Oppgaven tar utgangspunkt i ...