• Hvordan kan sykepleieren lindre tungpusthet hos den lungekreftrammede pasienten? 

   Rostad, Synne Marie; Røshol, Karoline (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Bakgrunn: Lungekreft er den kreftformen som gir størst dødelighet i Norge, og det er forventet en økning i antall nye tilfeller. Symptombyrden hos disse pasientene er høy. Allerede ved diagnosetidspunktet er 10-15% ...
  • Ikke-medikamentelle tiltak ved dyspné hos lungekreftpasienter 

   Kulstad, Live Bleken; Haug, May Kristin Øvergaard; Myrvang, Monica Løvseth (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Introduksjon: Lungekreft er en av de vanligste kreftformer. Lungekreft er den krefttypen som krever mest menneskeliv, og har svært dårlig prognose. I 2013 døde 2162 mennesker av lungekreft i Norge. Studier viser at ...
  • Lungekreft: hvordan kan sykepleieren fremme trygghet hos den palliative pasienten? 

   Skavhaug, Guro; Bremnes, Nathalie Kristin (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Introduksjon: Lungekreft er en av de hyppigste kreftsykdommene i Norge og mange av pasienttilfellene går over til å bli palliative pasienter Hensikt: Hensikten med oppgaven er å gjøre sykepleiere forberedt til ...