• Veien mot å bli Livsgledesykehjem: en følgestudie 

      Moe, Aud; Brataas, Hildfrid V. (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;10/2014, Research report, 2014)
      Stiftelsen Livsglede for Eldre har etablert konseptet Livsgledesykehjem, og utviklet en sertifiseringsordning som skal ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Sertifisering til Livsgledesykehjem ...