• Far min ligg for døden, og svelt og tyrster i hel 

      Tveito, Randi; Svegaarden, Kari Ida (Bachelor thesis, 2016-09-08)
      Introduksjon: Pasientar ved livets slutt har redusert behov for væske og ernæring. Det kan vere vanskeleg for dei næraste å sjå sin pårørande ikkje klare å ete og drikke meir, og derfor ynskje å sette i gang av væske- og ...