• Medisinsk abort 

      Blikshavn, Else Katrine; Persad, Haide (Bachelor thesis, 2008)
      I denne oppgaven har vi valgt å fordype oss i emnet medisinsk abort, et tema vi mener er tabubelagt. Vi ønsker å rette søkelyset mot dette tema som er lite omtalt i pensumlitteraturen. Vi ønsker å fordype oss i abortpasientenes ...