• Motivasjon til fysisk aktivitet blant mennesker med psykiske lidelser 

      Bekkelund, Susanne; Kloppen, Guri (Bachelor thesis, 2016-08-31)
      Psykiske lidelser er blant de største helseutfordringene i Norge i dag. Det finnes god dokumentasjon på at fysisk aktivitet påvirker den psykiske helsen ved å redusere stress, gi mer energi, samt at den bedrer forholdet ...