• Hvordan kan en individuell plan bidra til å styrke R’en i LAR? 

      Herland, Cecilie; Martinsen, Kine; Kusch, Marita; Tjernsli, Mina Kristine (Bachelor thesis, 2009)
      Behovet for legemiddelassistert rehabilitering øker. Gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet 2009, kommer det frem at satsingen på den ikke medikamentelle rehabiliterende delen i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ...