• Helsepersonellets holdninger i møte med HIV-pasienten 

      Skare, Birgitte; Sire, Heidi; Robøle, Karianne (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: HIV/AIDS-smittede er en liten gruppe i Norge, men tall viser at dette er en økende gruppe. Som sykepleier har en et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, men ikke bare for egen vinning, men også i form av ...