• fMRI i diagnostisering av ADHD 

   Storsveen, Eli Åse; Brekke, Ingvild Rydland (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Problemstilling: fMRI i diagnostisering av ADHD: hvor langt har forskningen kommet? Hensikt: Sammenfatte noe av den litteraturen som eksisterer om temaet, for å prøve å skape en oversikt over hvor langt utviklingen ...
  • Skolelever med ADHD: ergoterapeuters Arbeid 

   Ryan, Andreas Solbraa; Svennevik, Birger Freberg (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I denne studien blir det beskrevet hvordan ergoterapeuter jobber med barn med ADHD i skolesituasjon. Dette fordi skoleelever med ADHD kan ha utfordringer med å mestre skolehverdagen og vi tror de kan ha behov for ...