• Hvordan forberede unge mennesker med juvenil idiopatisk artritt på voksenlivet? 

   Aasland, Astrid; Østlie, Ingrid Landgraff (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Bakgrunn: Overgangen fra barndom til voksent liv med juvenil idiopatisk artritt (JIA) innebærer kritiske prosesser der den unge må lære å mestre sin kroniske sykdom og samtidig mestre utviklingen til voksent liv. Hensikt: ...
  • Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter 

   Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv Torill (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Det antas at smerte rammer over halvparten av sykehjemsbeboere med langtkommen demens, men det er lite forskning på hva som kjennetegner disse beboerne med smerte. Tidligere forskning på kliniske og demografiske ...
  • Smittevern på sykehjem under covid-19- pandemien 

   Kirkevold, Øyvind; Eriksen, Siren; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi ...