• Ivaretakelse av pårørende til pasienter ved livets slutt 

      Gladbakke, Marianne; Vestli, Ida Kristin; Vestrum, Anette; Rapstad, Mari (Bachelor thesis, 2015)
      NORSK: Introduksjon: Pasienter i livets sluttfase har et redusert behov for væske og ernæring. Det kan for mange pårørende være vanskelig å se at pasienten gradvis slutter å spise og drikke. På bakgrunn av dette kan mange ...