• Den Medfølende Sykepleieren 

      Arnesen, Jonas Gjerde; Rannem, Ola Brosveet; Rimer, Erlend Sørlie (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Medfølelse er en viktig for at sykepleieren skal gi god omsorg. Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan medfølelsene påvirker sykepleieren, og hvordan dette henger sammen med sykepleierens arbeidssituasjon. Metode: ...