• Muligheten til å få dø hjemme – pårørendes rolle ved livets slutt. 

      Nygård, Anne; Randen, Gunhild Byrbotten (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Det er mange eldre som ønsker å dø i sitt eget hjem, men i Norge er det fåtallet som gjør dette. Pårørende spiller en viktig rolle med god omsorg ved livets sluttfase, men de kan ofte føler seg utrygge. Det er ...