• Frisklivssentraler og ergoterapeuters potensielle bidrag 

   Engeroen, Marte Lønhaug; Vestli, Britt-Maria (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning: Frisklivssentraler er en kommunal tjeneste som har som formål å fremme helse og forebygge sykdom. Ergoterapeuter regnes som en profesjon som kan arbeide ved frisklivssentraler. Hensikt: Denne oppgaven ...
  • Kommuneergoterapeuters kompetanse i det helsefremmende arbeidet 

   Hennig, Karine Andrea; Pedersen, Emilie Linnea (Bachelor thesis, 2021)
   Tittel: Kommuneergoterapeuters kompetanse i det helsefremmende arbeidet Forfattere: Emilie Linnea Pedersen, Karine Andrea Hennig Veileder: Torbjørn Ståleskog Jacobsen Nøkkelord: Ergoterapi, kommunehelsetjenesten, ...
  • Sanseintegrasjon og barn med Autismespekterforstyrrelse 

   Grøterud, Anne; Haugen, Kristin Østad; Helgerud, Hanne Aleksandra Kjærstad (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å se på forskningsspørsmålet: hvordan kan sanseintegrasjon bidra til endring i dagliglivet til barn med autismespekterforstyrrelse (ASF). Det er også sett på hvordan ergoterapeuter ...