• Sykepleieaktivitet - kan det predikeres? 

      Jacobsen, Ann-Margret Hasselgård (Master thesis, 2019)
      Sammendrag Introduksjon Hvordan ressurser skal fordeles er avgjørende for driften av sykehusenheter. Hvor mange sykepleiere må være på jobb for å ivareta pasientenes behov for sykepleie eller sykepleieaktivitet? Nursing ...