• Luksus i Luster. Høgendeskirken Urnes 

   Stang, Margrethe C. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Urnes kirke regnes av mange som den største juvelen i Fortidsminneforeningens eiendomsportefølje. Stavkirken er spektakulært plassert på odden Ornes,1 med høye berg over seg og bratte skråninger ned mot Lustrafjorden under ...
  • Ny bruk av verneverdige helsebygg 

   Kittang, Dag; McNeany, Jennifer (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Landsverneplanar for alle statlege sektorar skulle sikre eit betre vern av staten sine kulturhistoriske eigedomar. I landsverneplanen for helsebygg er over 300 eige­ domar klassifiserte som verneverdige. Dette inneber ...
  • Stavkyrkjene og handverksbasert materialanalyse 

   Kirchhefer, Andreas; Renmælmo, Roald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Mange av stavkyrkjene våre har hovudvekt av originale eller svært gamle bygningsdelar. Delane har vist at dei har dei nødvendige konstruktive kvalitetane og svært lang levetid i bygget. Handverkarane som valde ut trea i ...