Show simple item record

dc.contributor.advisorBailey, Jennifer
dc.contributor.authorHassel, Matilde
dc.date.accessioned2016-11-16T12:38:18Z
dc.date.available2016-11-16T12:38:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421328
dc.description.abstractStudien har hatt som formål å undersøke hvordan faktorer i selskapers omgivelser kan bidra til å forklare selskapers motivasjoner for sertifisering av Aquaculture Stewardship Council (ASC) i norsk lakseoppdrettsnæring. Den bygger på tidligere forskning om private sertifiseringsordninger i skogbruks- og fiskerinæringen. Denne forskningen har identifisert følgende faktorer i selskapers omgivelser som jeg har inkludert i denne studien av ASC: offentlig regulering, offentlige myndigheters rolle, ikke-statlige organisasjoners rolle, etableringsprosessen og krav i ordningen og markedet. For å analysere motivasjoner for ASCsertifisering, tas det utgangspunkt i to teoretiske tilnærminger om aktørers atferd, som er spisset til å se på selskaper som profittmaksimerende eller normstyrte, profittsøkende aktører. Det empiriske datamaterialet er samlet inn gjennom intervjuer med sentrale aktører i næringen, ikke-statlige organisasjoner, sertifiseringsorgan, offentlige etater og innkjøpere. Disse dataene er supplert med et utvalg dokumenter som forskningsrapporter, selskapers rapporter og offentlige dokumenter. Studien dokumenterer holdepunkter for at faktorer i selskapers omgivelser hentet fra tidligere forskning kan bidra til å forklare selskapers motivasjoner for sertifisering av Aquaculture Stewardship Council. Motivasjonene som er identifisert ut i fra disse faktorene er knyttet til selskapenes forventninger om fremtidige forhold i deres omgivelser. Dette ser ut til å handle om selskapenes ønske om å stå i posisjon til å imøtekomme fremtidige strengere myndighetskrav, sikre fremtidige gode produksjonsvilkår, bedre næringens og selskapers omdømme og gi samfunnsaksept samt imøtekomme nåværende markedsetterspørsel og fremtidige markedstrender. I tillegg viser studien at etableringsprosessen til ASC og kravene i ordningen kan ha bidratt til å forme selskapenes motivasjoner. Studien bekrefter at det kan være utfordrende å trekke sikre slutninger om aktørers motivasjoner da disse kan fremstå som mangfoldige og komplekse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePrivate sertifiseringsordninger : selskapers motivasjoner for sertifisering av Aquaulture Stewardship Council i norsk lakseoppdrettsnæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record