Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorReisjø, Lina Apesland
dc.date.accessioned2016-11-16T09:48:50Z
dc.date.available2016-11-16T09:48:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421275
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å se på hvordan endringsprosesser fungerer i en frivillig, medlemsbasert organisasjon, og hvordan ansatte og frivillige opplever slike endringer. Det gjøres også noen refleksjoner rundt hvordan idealistisk engasjement kan opprettholdes samtidig som organisasjonen gjør grep for å bli mer bærekraftig. Metoden som er benyttet er kvalitativ metode, og informantene består av fem ansatte og fire frivillige. Disse er valgt på bakgrunn av et strategisk utvalg, som skal sikre at personene som intervjues vil kunne uttale seg på en reflektert måte om det aktuelle temaet. Informantene er av ulik alder, har ulik utdannelsesbakgrunn og geografisk tilknytning, de er tilknyttet ulike nivåer i organisasjonen og har kortere og lengre fartstid i organisasjonen. Intervjuene er blitt gjort ved hjelp av et strukturert til semistrukturert kvalitativt intervju. Endringsprosessene KFUK-KFUM har gjennomgått de siste årene kan sies å være revolusjonær strategisk endring. Det er endringer av bredt omfang som har foregått i løpet av en relativt kort periode. Det har vært lagt opp til en bred medvirkningsprosess, og etter informantenes syn har denne vært godt tilrettelagt, men av flere årsaker ikke helt optimal. Når informantene skal beskrive opplevelsen av å være i organisasjonen nå, er det fem temaer som er sentrale. Det er nye og samlende mål gjennom ny langtidsstrategi, endringer i struktur og samhandling, forholdet mellom demokratisk styring og profesjonalitet, organisasjonens identitet og tanker om frivillighet. Informantene har også tanker om hvor veien går for organisasjonen videre, og peker blant annet på viktigheten av felles møtepunkter og synlige resultater, samt mer prosjektbasert frivillighet. Mange av problemstillingene KFUK-KFUM har stått overfor i disse endringsprosessene, er problemstillinger man kan finne igjen i organisasjonens historie. Særlig gjelder det diskusjoner om hvordan organisasjonen kan fremstå enhetlig, og tanker rundt organisasjonens identitet som en aktør både i kirke og samfunn. Tidligere forskning viser også at lignende organisasjoner står overfor flere av de samme utfordringene som KFUK-KFUM.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleGamle tradisjoner møter nye tider : en studie av endringsprosesser i KFUK-KFUMnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel