Show simple item record

dc.contributor.authorMikkelsen, Anders Wenzell
dc.date.accessioned2016-10-13T11:05:09Z
dc.date.available2016-10-13T11:05:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414945
dc.description.abstractI de senere år har ’den frie bevægelighed’ og Schengen-aftalen været omdrejningspunkt for en betydelig debat om ”grænserne” for EU-samarbejdet, herunder i Danmark. Standpunkterne varierer heraf fra krav om at begrænse ’den frie bevægelighed’ og genindføre national grænsekontrol, til det ubetinget gode i at opretholde samarbejdets nuværende form. I forlængelse heraf spiller medierne en central og indflydelsesrig rolle i formidlingen af EU til den almene befolkning. Af den grund har det været relevant at undersøge, hvordan fremstillingen af ’den frie bevægelighed’ såvel som Schengen-samarbejdet har set ud i udvalgte danske aviser i måneden op til henholdsvis Europaparlamentsvalget i 2014 og EUfolkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015 og herefter hvorledes disse fremstillinger til følge kan sige at have indflydelse på den danskernes syn på EU. En indholdsanalyse og en diskursanalyse er til følge benyttet som metodisk afsæt. Først for at kortlægge avisindholdet kvantitativt perioderne imellem med henblik på form og omfang og dernæst for at afdække bærende diskursive formationer. Undersøgelsen har efterfølgende kunnet konkludere, at der er betydelige forskelle perioderne imellem med hensyn til både form, omfang og diskursive fremstillinger. I måneden på til Europaparlamentsvalget i 2014 ses en mindre EU-dækning i tillæg til, at der er entydigt og overvejende negativt fokus på social- og velfærdsydelser, det danske arbejdsmarked og østeuropæere. Omvendt ses der i måneden op til EU-folkeafstemningen en større EUdækning, som her imidlertid centrerer sig om opholdsvilkår for flygtninge, politiske løfter i forbindelse med EU-afstemningen og sikkerhed. Det kunne til følge konkluderes, at avisernes i deres fremstillinger af ’den frie bevægelighed’ og Schengen samarbejdet indtager en betydelig, omend til tider ufrivillig og heraf paradoksal, rolle i et indflydelsesmæssigt perspektiv.nb_NO
dc.language.isodannb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectFri bevægelighednb_NO
dc.subjectSchengennb_NO
dc.subjectEUnb_NO
dc.subjectDanmarknb_NO
dc.subjectmediernb_NO
dc.subjectavisernb_NO
dc.subjectdiskursnb_NO
dc.subjectvalgnb_NO
dc.subjectafstemningnb_NO
dc.titleDen frie bevægelighed og Schengen : diskurser i danske aviser Europaparlamentsvalget i 2014 og EU-folkeafstemningen om restforbeholdet i 2015nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Political history: 071nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Contemporary history (after 1945): 084nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::International politics: 243nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record