Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStruksnes, Solveig
dc.contributor.authorKorssletten, Grethe
dc.contributor.authorSveen, Mette Nybakk
dc.date.accessioned2016-09-01T10:32:22Z
dc.date.available2016-09-01T10:32:22Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403372
dc.description.abstractInnledning: Personer med alvorlig demens som mangler verbalt språk kan ha risiko for å ha smerter som ikke blir oppdaget. Av og til blir adferd som vandring, aggresjon eller mange oppvåkninger på natt tolket som angst eller uro og innimellom medisert i forhold til det. Hensikt: Finne ut hvordan sykepleier kan identifisere om personer med alvorlig demens opplever smerter som ikke blir oppdaget Metode: Dette er en litteraturstudie. Det er søkt i databasene Cinahl, Ovid, SveMed og PubMed. Resultat: Det er utfordrende å identifisere smerter hos personer med alvorlig demens som mangler språk. Det trengs kunnskaper om demenssykdommen og dens utvikling. Sykepleier må kunne identifisere nonverbale uttrykk som forteller om smerter og ha gode kommunikasjons- og relasjonskompetanse. Personsentrert omsorg gjør sykepleieren i stand til å være sensitiv for og lete etter gjenværende kommunikasjonsferdigheter i stedet for personens svikt. Konklusjon: Sykepleier må ha kunnskap om demenssykdommer og sykdomsutvikling. Adferd hos personer med alvorlig demens som ses i sammenheng med smerter kan være vandring, generell rastløshet, verbale klagelyder, repetisjon av handlinger, tilbaketrekking eller konstant søken etter oppmerksomhet. Ansiktsuttrykk viser seg å være en god smerteindikator hos personer med demens. Personsentrert omsorg gjør sykepleieren i stand til å lete etter gjenværende kommunikasjonsferdigheter.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: Non-verbal people with severe dementia might be in risk of suffering from undetectable pain. Sometimes behavior like wandering, aggression or frequent night-time wakenings, is interpreted as anxiety or distress, and is sometimes thus medicated. Aim: How nurses can identify whether people with severe dementia is experiencing undetected pain. Method: This is a literature review. Searching for relevant literature has been conducted in the databases Cinahl, Ovid, SweMed og PubMed. Results: It is challenging to identify pain in people with severe dementia, not able to express themselves verbaly. It takes knowledge of dementia disease and its development. It is therefore necessary for nurses to be able to identify non-verbal expressions that signify pain, and to possess a certain quality of skills within communication and therapeutic relation. Person-centered care enable nurses to be sensitive and aware of remaining communicational skills, rather than the patients lack thereof. Conclusion: Nurses must have knowledge about dementia and its development. Behavior that can be seen in context of pain in people with severe dementia might be wandering, withdrawl or constant quest for attention can be such expressions. Facial expressions proves to be good indicator of pain in people with severe dementia.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectSmerternb_NO
dc.subjectNonverbal kommunikasjonnb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectDementianb_NO
dc.subjectPainnb_NO
dc.subjectNonverbal communicationnb_NO
dc.subjectNursing homenb_NO
dc.subjectNursingnb_NO
dc.titleKan det være smerter - om å identifisere smerter hos personer med alvorlig demensnb_NO
dc.title.alternativeCould it be pain - identifying pain in persons with severe dementia.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel