Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTosterud, Randi
dc.contributor.authorKittilsen, Jannike Granum
dc.contributor.authorLerfaldet, Hanne Nyhus
dc.contributor.authorNorhaug, Anikken Thomassen
dc.contributor.authorTangen, Emmy Helene
dc.date.accessioned2016-09-01T09:56:47Z
dc.date.available2016-09-01T09:56:47Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403346
dc.description.abstractInnledning: Diabetes mellitus type 2 er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Forekomsten av diabetes mellitus type 2 er firedoblet fra 1980 til 2014. Hensikt: Undersøke hvordan livsstilsendringer kan forebygge utviklingen av diabetes mellitus type 2, og hva sykepleiers rolle er i forebyggingen. Metode: Det har blitt benyttet litteraturstudie som metode. Systematiske søk ble gjort i databasene: Cinahl Complete, Ovid Nursing Database og Medline. Resultat: Gjennom systematisk søk er det funnet syv artikler. De baserer seg på fysisk aktivitet, kosthold, inaktivitet og genetisk arvelighet ved diabetes mellitus. De tar for seg intervensjonsprogrammer, forekomst av diabetes mellitus og livsstilsendringer Konklusjon: Viktigheten av at personer som er i risikogruppen for utvikling av diabetes mellitus type 2 får tilstrekkelig med informasjon og veiledning fra sykepleier er vesentlig for å endre livsstilen sin. Livsstilsendringer som fysisk aktivitet og et sunt kosthold kan redusere utviklingen av diabetes mellitus type 2. Tidlig forebygging av diabetes mellitus type 2 har vist seg å ha den beste effekten.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: Type 2 diabetes mellitus is a increasing problem both in Norway and internationally. The incidens of type 2 diabetes mellitus has quadrupled from the year 1980 to 2014. Aim: The purpose was to examine how lifestyle can prevent the development of type 2 diabetes mellitus, and what nurses can do in prevention. Method: A literature review has been conducted. The systematic search in databases was performed in: Cinahl Complete, Ovid Nursing Database and Medline. Result: Thru systematic research seven articles were used. They are based on physical activity, healty diet, inactivity and genetic heritabillity of diabetes mellitus. They describe intervention programs, the rates of diabetes mellitus and lifestyle changes is the baseline. Conclusion: It is important that the people who are at risk for developing type 2 diabetes mellitus recieves adequate information and guidance from nurses. Changes like physical activity and a healthy diet can reduce the insidence of developing of type 2 diabetes mellitus. Early prevention of type 2 diabetes mellitus has been proven to have the best effect.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectForebyggingnb_NO
dc.subjectRisikogruppenb_NO
dc.subjectDiabetes Mellitus Type 2nb_NO
dc.subjectDiabetesnb_NO
dc.subjectType 2nb_NO
dc.subjectPreventionnb_NO
dc.subjectRisk Groupnb_NO
dc.subjectDiabetes Mellitusnb_NO
dc.subjectNursingnb_NO
dc.titleSykepleiers rolle ved forebygging av diabetes mellitus type 2nb_NO
dc.title.alternativeThe nurses role in preventing type 2 diabetes mellitus type 2nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel