Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoen, Øyfrid Larsen
dc.contributor.authorHelli, Malin Hoffsbakken
dc.contributor.authorHaugen, Jessica Marie
dc.contributor.authorHilsen, Martine Ruud
dc.contributor.authorFlaten, Christina
dc.date.accessioned2016-09-01T08:01:04Z
dc.date.available2016-09-01T08:01:04Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403306
dc.description.abstractInnledning: 70 % av befolkningen i Norge blir smittet av HPV i løpet av livet, men få vet at det kan utvikles til kreft. Dette er et virus som smitter seksuelt og som det finnes vaksine mot. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven var å finne ut om sykepleiere har nok kunnskap om HPV og forebygging av HPV, og hvorfor dette er viktig. Metode: I denne oppgaven er litteraturstudie brukt som metode. Søket ble utført i perioden desember 2015 til april 2016 i databaser som Cinahl Complete, PubMed, SveMed+, Ovid og Medline. Resultat: Gjennom vårt litteraturstudie ble det funnet sju artikler. Artiklene tar for seg informasjon, kunnskap og holdninger blant sykepleiere og andre kvinner. Funnene viser mangel på kunnskap og informasjon, og faktorer som påvirker holdninger til vaksinen. Konklusjon: Det er behov for opplæring blant sykepleiere om HPV da mangel på kunnskap kan gi dårlige holdninger til vaksinasjon. Sykepleiere har stor tillit og påvirkningskraft i befolkningen på grunn av deres medisinske kunnskap. De kan derfor bidra til økt vaksinasjonsrate og forbygge krefttilfeller. I følge yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere skal vi være samfunnsaktører, og dette innebærer å ha informasjon om dette temaet.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: 70 % of the Norwegian population will be infected with HPV in their lifetime, but few know that it can cause cancer. Aim: To find out if nurses have enough knowledge about HPV and prevention, and why this is important. Method: This study is conducted as a literature review. Cinahl Complete, PubMed, SveMed+, Ovid and Medline searches were performed from December 2015 to April 2016. Results: Through the search for literature we found seven articles. The articles address the information, knowledge and attitudes among nurses and other women. The findings show a lack of knowledge and information, and factors influencing attitudes towards vaccination. Conclusion: There is a need for education for nurses concerning HPV, because a lack of knowledge can cause negative attitudes to vaccination. Nurses opinions are trusted and influential in peoples decicions because of their extensive knowledge in medicine. This gives them the possibility to increase the vaccination rate and prevent cancer. According to the ethical guidelines for nurses we have a responsibility to be social ambassadors for cancer prevention. We feel that this includes having information on this subject.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectHumant papillomavirusnb_NO
dc.subjectVaksinenb_NO
dc.subjectSykepleiernb_NO
dc.subjectKunnskapnb_NO
dc.subjectvaccinenb_NO
dc.subjectnursenb_NO
dc.subjectknowledgenb_NO
dc.titleHar sykepleiere tilstrekkelig kunnskap om HPV, forebygging og sammenhengen med kreft, og hvorfor er dette viktig?nb_NO
dc.title.alternativeDo nurses have enough knowledge about HPV, prevention and the correlation with cancer, and why is this important?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel