Show simple item record

dc.contributor.authorLu, Ji-min
dc.contributor.authorLundteigen, Mary Ann
dc.contributor.authorLiu, Yiliu
dc.contributor.authorWu, Xiaoyue
dc.date.accessioned2016-08-12T15:16:03Z
dc.date.accessioned2016-08-29T09:33:14Z
dc.date.available2016-08-12T15:16:03Z
dc.date.available2016-08-29T09:33:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationEksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2016, 18(2):229-236nb_NO
dc.identifier.issn1507-2711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402387
dc.description.abstractPhased-mission systems (PMS) are the system in which the component stresses and the system configuration may change over time. Real-world PMS usually consist of a large number of repetitive phases and repairable components. Existing approaches for the reliability analysis of this kind of PMS tend to suffer from the problem of state explosion or binary-decision-diagram (BDD) explosion. This paper presents a truncation method based on the BDD and Markov chains to solve the scaling issue. In our approach, the truncation mitigates the BDD explosion and broadens the applicability of the BDD & Markov method. Different from the classic truncations, our truncation limit is flexible, which ensures that ensure the truncation error is lower than the predefined threshold. The advantages of the proposed method are illustrated through two practical PMS which are challenging to classic non-simulation approaches.nb_NO
dc.description.abstractSystemy o zadaniach okresowych (phased mission systems, PMS) to takie systemy, w których naprężenia elementów składowych oraz konfiguracja systemu mogą z czasem ulegać zmianie. W warunkach rzeczywistych, PMS zazwyczaj charakteryzują się dużą liczbą powtarzalnych faz zadaniowych i składają się z wielu naprawialnych elementów. Istniejące metody analizy niezawodności tego typu systemów niestety posiadają ograniczenia związane z problemem eksplozji stanów lub eksplozji diagramów binarnych decyzji (binary decision diagram, BDD) Praca przedstawia metodę obcinania opartą na BDD oraz łańcuchach Markowa, która pozwala rozwiązać wspomniane problemy złożoności obliczeniowej. W proponowanym podejściu, obcięcie minimalizuje eksplozję BDD zwiększając możliwości zastosowania metody opartej na BDD oraz łańcuchach Markowa. W odróżnieniu od klasycznego obcinania, w opracowanej przez nas metodzie granica obcięcia jest elastyczna co pozwala zredukować błąd obcięcia poniżej wcześniej określonego progu. Zalety proponowanej metody zilustrowano na przykładzie dwóch stosowanych w praktyce systemów PMS, które stanowią wyzwanie dla klasycznych metod niesymulacyjnych.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherPolish Maintenance Society (Warsaw)nb_NO
dc.subjectflexible truncation limit; phased mission systems; reliability evaluation; repairable components.nb_NO
dc.subjectelastyczna granica obcięcia; systemy o zadaniach okresowych; ocena niezawodności; elementy naprawialnenb_NO
dc.titleFlexible truncation method for the reliability assessment of phased mission systems with repairable componentsnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePreprintnb_NO
dc.date.updated2016-08-12T15:16:02Z
dc.source.pagenumber229-236nb_NO
dc.source.volume18nb_NO
dc.source.journalEksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliabilitynb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.17531/ein.2016.2.10
dc.identifier.cristin1372461
dc.description.localcodeAuthor preprintnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record