Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJamtøy, Vibeke
dc.date.accessioned2016-08-26T11:00:02Z
dc.date.available2016-08-26T11:00:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402053
dc.description.abstractDen postgravide kroppen har i den senere tid ofte vært i medias søkelys hvor man gjerne fokuserer på de som har klart å komme tilbake i form kun kort tid etter fødselen. Dette trigget min nysgjerrighet, og via en kvalitativ studie hvor jeg har intervjuet 6 kvinner om deres postgravide kropp, ønsket jeg å finne ut hvordan disse kvinnene betrakter kroppen sin etter et svangerskap. Jeg benyttet meg av diskursanalyse som analytisk verktøy med henblikk på å finne frem til de diskursive forståelsesrammene kvinnene tar i bruk når de omtaler egen kropp. I oppgavens første analysekapittel går jeg inn på hvordan informantene snakker om vekt og hvordan det tas for gitt at man skal ta av seg de kiloene man la på seg under graviditeten. Der man som gravid hadde en pause fra presset om å ha idealkroppen, må nå den postgravide igjen disiplinere kroppen for å nå opp til disse idealene. I det andre analysekapittelet skriver jeg om et ideal informantene trekker frem – nemlig at en fin kropp er synonymt med en stram kropp – herunder går jeg inn på de delene av kroppen som har blitt slappere etter svangerskapet, og hvordan respondentene betrakter disse endringene. Kvinnene snakker også frem en annen konkurrerende diskurs – nemlig at det ikke er utseendet på kroppen som er dens viktigste aspekt, men dens funksjonalitet. Dette utgjør det tredje analysekapittelet, og i samme kontekst diskuterer jeg den diskursive kampen som foregår mellom kroppens estetikk og dens funksjonalitet. Deretter går jeg inn på hvilken innvirkning det å bli mor har hatt på hvordan enkelte av informantene snakker om sin postgravide kropp, før jeg ser på hvordan respondentene omtaler deres ”nye mammakropp” - hvilken betydning har de forandringene kroppen har gjennomgått hatt for deres syn på den? I oppgavens siste analysekapittel har jeg sett nærmere på fenomenet det refereres til innledningsvis, nemlig hvordan media fremstiller den postgravide kroppen, der man blant annet vier plassen til kjendiskvinner som har gått raskt tilbake til deres pregravide utgangspunkt. I den sammenheng går jeg inn på hvordan informantene responderer på slike medieoppslag via en artikkel jeg viste dem under intervjuet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTilbake til utgangspunktet : en diskursanalyse om kvinners forhold til sin postgravide kroppnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel