Show simple item record

dc.contributor.advisorLangvik, Eva
dc.contributor.advisorChristensen, Marit
dc.contributor.authorStorbekken, Ingvild Selnes
dc.date.accessioned2016-08-18T09:17:53Z
dc.date.available2016-08-18T09:17:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399772
dc.description.abstractFormålet med denne utforskende studien var å undersøke forholdet mellom snevre personlighetstrekk og kognitive evner. Det ble tatt sikte på å svare på følgende spørsmål; (1) Er det en sammenheng mellom snevre personlighetstrekk og kognitive evner?, (2) Hvilke personlighetstrekk har betydning for hvilke kognitive evner? og (3) Hvilke muligheter og begrensninger gir et semi-ipsativt format? Deltakerne gjennomførte den semi-ipsative personlighetstesten Shapes management (Shapes) (N=451), samt evnetestene verbal resonnering (N=286), numerisk resonnering (N=288), gjenkalling av objekter (N=393), spatial resonnering (N=189) og deduktiv resonnering (N=390) fra Scales-batteriet (Scales). Det ble gjennomført korrelasjons- og regresjonsanalyser, der det ble kontrollert for alder og utdanning. Personlighetstrekk ut til å være knyttet til kognitive evner i varierende grad og avhengig av type evne. Resultatene fra regresjonsanalysen viste at personlighetstrekkene teoretisk og analytisk var gjennomgående signifikante prediktorer for evnene verbal resonnering, gjenkalling av objekter, spatial resonnering og deduktiv resonnering. Det var ingen signifikante funn mellom personlighetstrekkene og numerisk resonnering i regresjonsanalysen. Resultatene er diskutert opp mot tidligere funn, samt mulige forklaringsteorier. I tillegg er det diskutert hvilke muligheter og begrensninger et semi-ipsativt format kan gi når en undersøker relasjonen mellom snevre personlighetstrekk og kognitive evner. Studien peker på viktigheten av å inkludere snevre personlighetstrekk, semi-ipsative format og spesifikke kognitive evner i forskningen. Samtidig kan studien bidra til å bygge bro mellom det praktiske og det vitenskapelige feltet. Det er foreslått å foreta ytterligere undersøkelser av måleinstrumentene som er benyttet i studien, i tillegg til å i større grad inkludere mål som er benyttet i praksis. På den måten kan en bidra til å stimulere til kommunikasjon og samarbeid mellom det vitenskapelige og det praktiske feltet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSammenhengen mellom snevre personlighetstrekk og kognititve evner : betydningen av et semi-ipsativt formatnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record