Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorBergersen, Synne Emilie
dc.date.accessioned2016-08-18T09:10:08Z
dc.date.available2016-08-18T09:10:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399759
dc.description.abstractDenne studien undersøker suksess og ledelse av kunnskapsarbeidere. Formålet er å utforske hvordan suksess kan forstås, og på hvilken måte ledelse av kunnskapsarbeidere bør utøves for å ha suksess. Studien har en kvalitativ metodisk tilnærming, hvor empirien er innhentet gjennom dybdeintervju av syv toppledere i ulike informasjons- og kommunikasjonsteknologivirksomheter (IKT-virksomheter) i Norge. Datamaterialet er analysert ved bruk av tematisk analyse. Resultatene av analysen viser at suksess kan forstås som attraktivitet, hvilket i dette tilfellet omhandler å skape en attraktiv virksomhet. Videre resulterte analysen i en identifisering av fem suksessfaktorer tilknyttet ledelse av kunnskapsarbeidere: målstyring, kompetansebevissthet, utvikling, anerkjennelse og relasjonsbygging. Utvikling fikk i tillegg et undertema betegnet endringsvillighet. Studien gir empiriske indikasjoner på at suksessfaktorene kan bidra til å oppnå suksess, og få motiverte medarbeidere som trives og presterer på et høyt nivå. Det foreslås derfor at ledere av kunnskapsarbeidere bør inkorporerer suksessfaktorene i sin lederutøvelse. Fordi resultatene samsvarer med empiri ikke spesifikt tilknyttet kunnskapsarbeidere, indikeres det i tillegg at suksessfaktorene kan være fordelaktig ved ledelse av andre type arbeidere. Det er imidlertid ønskelig med ytterligere utforskning av emnet i den hensikt å forbedre forskningsfeltets begrepsavgrensninger, og få større innsikt i hvorvidt kunnskapsarbeidere gagnes av annen organisering og ledelse enn tradisjonelle arbeidere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSuksess og ledelse av kunnskapsarbeidere : en tematisk analysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record