Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.authorPettersen, Ingrid Grøtheim
dc.date.accessioned2016-08-18T08:02:45Z
dc.date.available2016-08-18T08:02:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399697
dc.description.abstractSykefraværet i Trondheim kommune er høyere enn andre storbykommuner i Norge. Arbeidsmiljøenheten har utviklet samtaleintervensjonen «Akkurat no» etter anbefaling fra SINTEFs følgeforskning fra 2013, som er et tilbud til ansatte i Trondheim kommune som sliter med livsmestringsproblematikk. Problemstillingen for denne studien var «Hvordan kan samtaleintervensjonen «Akkurat no» bidra til å redusere det høye sykefraværet i Trondheim kommune gjennom å fremme RTW, sosial støtte og resiliens hos sine brukere?». For å redusere sykefraværet er det viktig å både få sykmeldte tilbake i arbeid, og å få ikke-sykmeldte til å holde seg i arbeid. RTW (return to work) blir derfor operasjonalisert som tre forskjellige dimensjoner: tilbakekomst til arbeid, proaktiv opprettholdelse og usikker opprettholdelse av arbeidet. Datamaterialet ble samlet inn gjennom en spørreundersøkelse med 87 respondenter. Utvalget består av sykmeldte (N=44) og ikke-sykmeldte (N=43). Resultatene av regresjonsanalysene indikerer at opplevd nytteverdi av «Akkurat no»-tilbudet har en positiv sammenheng med økt sjanse for tilbakekomst til arbeid, og proaktiv opprettholdelse av arbeid, og negativ sammenheng med usikker opprettholdelse. Resiliens har negativ sammenheng med usikker opprettholdelse av arbeidet. T-testene viste at ikke-sykmeldte brukere hadde høyere skårer på resiliens enn sykmeldte brukere. Sosial støtte hadde ingen signifikante sammenhenger i regresjonsanalysene, men den ene korrelasjonsanalysen viste en negativ sammenheng mellom sosial støtte på arbeid og usikker opprettholdelse av arbeid. Metodiske utfordringer blir drøftet i diskusjonen, men resultatene indikerer at «Akkurat no» har potensiale til å bidra til å redusere sykefraværet i Trondheim kommune.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Akkurat no" : en kvantitativ studie av sosial støtte, resiliens og RTW blant brukere av samtaletilbudet "Akkurat no" i Trondheim kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record