Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.advisorGiæver, Fay
dc.contributor.authorLysklett, Kristin
dc.date.accessioned2016-08-18T07:55:09Z
dc.date.available2016-08-18T07:55:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399689
dc.description.abstractTittelen på denne oppgaven er et sitat fra materialet som er illustrerende for et funn i denne undersøkelsen som viser at en del kvinnelige ledere former seg selv og sitt liv etter arbeidskontekstens tilsynelatende krav. Tema for denne undersøkelsen er møter mellom kjønn og ledelse. Den handler om hva som skjer når kvinnelige ledere med sine subjektive forståelser og opplevelser møter en strukturering av ledelse. For å besvare dette er det også stilt spørsmål ved hva som skjer i møtene mellom individ og organisasjon. Teorien om jobbforming er brukt som en inspirasjon for å beskrive hvordan lederne håndterer ledelse og kjønn i møtet med organisasjonen. For å belyse denne problematikken er det benytte en kvalitativ metodetilnærming. Det empiriske materialet som ligger til grunn for denne undersøkelsen er kvalitative intervju av ti kvinnelige ledere i det private næringsliv. Interpretativ fenomenologisk analyse (IPA), har vært en inspirasjon for å belyse informantenes subjektive opplevelser, mens det er hentet inspirasjon fra et iskursanalytisk perspektiv for å belyse informantenes kontekstuelle forståelsesrammer. Resultatene av undersøkelsen viser til at jobbformingsstrategier som ledere bruker, må forstås i lys av ledernes diskursive kontekst. Analysene viser også et skille mellom en forståelse av ledelse som enten et statisk eller et dynamisk konsept. Videre ser det også ut til at forståelser av ledelse henger sammen med forståelser av kjønn. Funnene tyder også på at ledere med ulike forståelsesrammer for ledelse og kjønn blir ulike endringsaktører for organisasjonen de jobber i.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvis du vil ha en krevende jobb, så må du være villig til å ofre andre tingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel