Show simple item record

dc.contributor.advisorRustad, Turid
dc.contributor.advisorDikiy, Alexander
dc.contributor.authorTangen, Irene
dc.date.created2016-06-17
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:12510
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399637
dc.description.abstractI næringsmiddelindustrien, som er en av verdens største industrier, generes store mengder biråstoffer og prosessvann under produksjon og flyten av avfallsstrømmene er svært stor. Det er flere betydelige miljøutfordringer knyttet til avfallet næringsmiddelindustrien, og næringsmiddelprodusenter er under stort press fra forbrukere og myndigheter. Prosessavløpsann er i dag den største avfallsstrømmen, og sammen med biråstoffene som generes under prosessering, er dette de to hovedtypene av avfall som genereres. Ved å redusere vannforbruket og å utnytte biråstoffene til blant annet energi eller i nye produkter, kan avfallsstrømmene fra næringsmiddelindustrien reduseres betraktelig. Denne oppgaven er skrevet som en del av prosjektet BioSuck, som har som mål å samle inn informasjon til et beslutningsverktøy for å vedta hvor og når det vil være fordelaktig å installere vakuumlinjer i næringsmiddelindustrien. Ved installeringen av slike vakuumlinjer, reduseres vannforbruket betraktelig, og oppkonsentrerte forbindelser fra prosessvannet kan utnyttes til energi til bedriften. Målet med denne oppgaven var å analysere prosessvann fra næringsmiddelindustrien, se på hvilke effekter reduksjoner av vannmengde har på konsentrasjoner av ulike forurensningsparametere, samt å kartlegge innholdet i ulike prosessvann. Analysene i oppgaven har blitt gjennomført på prosessvann fra lakseslakteriet SalMar, fra to bryggeprosjekter gjennomført ved NTNU, i tillegg til analyser av prosessvann fra et utarbeidet modellsystem. Prosessvannet fra lakseslakteriet ble analysert for forurensningsparameterne totalt organisk karbon (TOC) og totalt nitrogen (TN). Konsentrasjonene av TOC lå mellom 57-418 mg/L, og konsentrasjonene av TN lå mellom 30-65 mg/L. Resultatet viste at konsentrasjonen av TOC var høyere ved filetering enn ved slakting, mens det det var ingen sammenheng mellom konsentrasjonene av TN og de ulike prosesseringsstegene. Maltvann fra bryggeprosjektene ble analysert for forurensningsparameterne kjemisk oksygenforbruk (COD), TOC og TN. COD-verdiene lå på 202000-320000 mg/L, TOC-verdiene på 52000-123000 g/L og TN-verdiene på 290-370 mg/L. For å forenkle analysene på prosessvannprøvene fra modellsystemet, ble det gjennomført et fryseforsøk. Fryste ekstrakter fra prosessvannprøver ble analysert for COD, TOC og TN, samt totalt fosfor (TP). Resultatet av frysingen var svært varierende, og frysing ble utelukket som konserveringsmetode for filtrat beregnet til analyse av forurensningsparameterne COD, TOC, TN og TP. Ved frakting av prøve fra fiskeprosesseringsanlegg til laboratoriet, fryses ofte prøvene. Det kan derfor være lurt å undersøke effekten av frysing ytterligere, og nye måter for transportert av prosessvann fra industrien til laboratoriet bør vurderes. I modellsystemet ble modell-prosessvann generert fra biråstoffprøver av fisk, malt og humle. Prøvene ble analysert for forurensningsparameterne COD, TOC og TN med forholdene mellom biråstoff og vann: 1:1, 10:4 og 10:3. Det viste seg at vannmengden brukt i forhold til biråstoff var lavere enn det som er mulig å oppnå med vakuumlinjer i dag, og ved videre utvikling av modellsystemet vil det være nyttig å bruke større mengder vann i forhold til biråstoff prøve. Det ble også kun brukt en parallell fra hver måling, og for å kunne bestemme usikkerheten på forsøket og for å se på signifikante forskjeller, bør det gjennomføres analyse av modell-prosessvann ved senere anledninger brukes flere paralleller. NMR-analyse gjør det mulig å bestemme ulike forbindelser i prosessvann. Ved analyse av både modell-prosessvann fra fiskeprøvene, modell-prosessvann fra bryggeprøvene og prosessvann fra lakseslakteriet ble det funnet varierende mengder av ulike aminosyrer. Prosessvannet fra fiskeprøvene og fra lakseslakteriet innehold i tillegg taurin, en essensiell forbindelse som mennesker ikke syntetiserer selv, men som er viktige for en rekke fysiologiske prosesser i kroppen. I begge prøvene var mengden av taurin større enn mengden av de enkelte aminosyrene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBioteknologi (5 årig), Biokjemi og biopolymerkjemi
dc.titleKarakterisering av avfallsstrømmer i matindustri
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record