Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChristensen, Marit
dc.contributor.authorWang, Julie Elisa
dc.date.accessioned2016-08-17T12:53:07Z
dc.date.available2016-08-17T12:53:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399609
dc.description.abstractSykefraværsforskningen viser at lettere psykiske plager er en stor og økende andel av det legemeldte sykefraværet i Norge. For å bistå den enkeltansatte og kommunen har Trondheim kommune opprettet lavterskel samtaletilbudet ”Akkurat no” for ansatte som står i fare for å sykmelde seg eller er sykmeldt på grunn av psykiske plager. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke dersom personlige ressurser samt jobbressurser kunne bidra til opprettholdelse eller tilbakekomst til arbeid etter deltakelse i ”Akkurat no”. Ressurser blir beskrevet som faktorer som kan bidra til positive utfall for helsen til den enkeltansatte og for organisasjonen. Data ble samlet inn ved hjelp av et elektronisk spørreskjema med et utvalg på 87 ansatte i Trondheim kommune. Resultatene fra regresjonsanalysene ga støtte til studiens hypoteser. Veiledning hadde signifikant sammenheng med proaktiv og usikker opprettholdelse samt økt tilbakekomst. Resiliens og sosial støtte hadde kun signifikant sammenheng med usikker opprettholdelse. Det ble også funnet lavere nivåer av resiliens blant arbeidstakere som var sykmeldt. I oppgaven vil det bli redegjort for implikasjoner, metodiske begrensinger og forslag til videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title''Akkurat no'' : betydningen av tilgjengelige ressurser for arbeidsdeltakelse og tilbakekomst til arbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel