Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.advisorMehmetoglu, Mehmet
dc.contributor.authorKnutsen, Kari Våge
dc.date.accessioned2016-08-17T12:20:36Z
dc.date.available2016-08-17T12:20:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399580
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikter. Videre ble det undersøkt om sosialt klima og autonomi kan ha innvirkning på forholdet og undersøkt hvorvidt disse konstruktene kan passe inn i JD-Rmodellen. Dataene i denne kvantitative studien ble samlet inn via ARK med spørreskjemaet KIWEST i perioden mellom 2013 og 2015. Utvalget (N = 12169) kommer fra universitets- og høgskolesektoren i Norge. Resultatene fra PLS-SEM analysene viste at det er en signifikant sammenheng mellom rettferdig ledelse og sosialt klima, mellom rettferdig ledelse og arbeidfamiliekonflikter, og mellom sosialt klima og arbeid-familiekonflikter. Den viste også at det sosiale klima delvis medierer forholdet mellom rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikter. PLS-SEM analysen viste at autonomi ikke har en modererende rolle mellom rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikter. Funnene fra studien tyder på at det er en svak, men signifikant, sammenheng mellom rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikter. Dette kan tyde på at rettferdig ledelse ikke alene kan forklare forekomsten av arbeid-familiekonflikter. Sosialt klima viste seg å spille en viktig rolle i dette forholdet. Derfor bør ledere være bevisste på hvordan handlingene deres kan påvirke medarbeideres oppfattelse av lederen selv, og hvordan denne oppfattelsen kan påvirke det sosiale klimaet på arbeidsplassen. Funnene tyder på at rettferdig ledelse påvirker det sosiale klimaet som videre kan ha innvirkning på i hvor stor grad medarbeidere opplever arbeid-familiekonflikter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectrettferdig ledelsenb_NO
dc.subjectarbeid-familiekonflikternb_NO
dc.subjectsosialt klimanb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectJD-R modellnb_NO
dc.subjectPLS-SEMnb_NO
dc.titleBetydningen av rettferdig ledelse : konsekvenser både for jobb og familie? : en kvantitativ studie av sammenhengen mellom rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record