Show simple item record

dc.contributor.advisorChristensen, Marit
dc.contributor.advisorMehmetoglu, Mehmet
dc.contributor.authorLarsen, Benedicte Sletten
dc.date.accessioned2016-08-17T12:18:12Z
dc.date.available2016-08-17T12:18:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399578
dc.description.abstractFormålet med denne tverrsnittstudien var å undersøke relasjonene mellom ”Sense of Coherence” (SOC), jobbengasjement og jobbtilfredshet blant ansatte med gradert sykefravær. Det ble antatt at ”Sense of Coherence” har en sammenheng med jobbengasjement og fem fasetter av jobbtilfredshet. Det ble også antatt at jobbengasjement har en medierende effekt i relasjonen mellom ”Sense of Coherence” og de fem jobbtilfredshetsdimensjonene. 406 ansatte med gradert sykefravær deltagende på Friskgårdens kurs- og rehabiliteringstiltak ble inkludert i studien. Resultatene fra PLS-SEM analysen viste at SOC har en positiv sammenheng med jobbengasjement, samt fire av fem tilfredshetsdimensjoner. I tillegg ble det funnet at jobbengasjement fungerte som en mediator mellom SOC og de fem jobbtilfredshetsdimensjonene. Det ble imidlertid ikke funnet en sammenheng mellom SOC og jobbtilfredshetsdimensjonen; tilfredshet med ”oppnåelse, verdi og vekst”. Funnene i oppgaven støtter motivasjonsprosessen i JD-R modellen, og er med på å belyse viktigheten av SOC for jobbengasjement og jobbtilfredshet blant ansatte med gradert sykefravær. Dette kan bidra til å utvide fokusområder i sykefraværsforskningen, og sørge for et relativt nytt og komplementært syn på hvordan man kan arbeide med sykefraværsproblematikken Norge står ovenfor i dag. Det bør imidlertid utføres flere undersøkelser på området blant ansatte med gradert sykefravær for å bekrefte funnene fra denne studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSense of Coherencenb_NO
dc.subjectsaltuogenesenb_NO
dc.subjectjobbengasjementnb_NO
dc.subjectjobbtilfredshetnb_NO
dc.subjectgradert sykefraværnb_NO
dc.titleBetydningen av "sense of coherence" for jobbengasjement og jobbtilfredshet blant ansatte med gradert sykefraværnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record