Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.advisorMuthanna, Tone Merete
dc.contributor.advisorMeland, Sondre
dc.contributor.authorKvalsvik, Iver Lande
dc.date.accessioned2016-06-07T14:00:27Z
dc.date.available2016-06-07T14:00:27Z
dc.date.created2016-05-27
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14245
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391761
dc.description.abstractDGT (Diffusion gradient in thin films) er en type passiv prøvetaker som kan brukes til å overvåke metallkonsentrasjoner i akvatiske miljøer. Prøvetakeren utplasseres i et akvatisk miljø gjennom en gitt tidsperiode, der det bindes metaller i en ionebytter som f.eks en chelex. Mengden av metaller som akkumuleres er avhengig av parametere som eksponeringstiden til den passive prøvetakeren i analytten, temperatur, og hydrodynamisk bevegelse. Etter endt prøvetakningsperiode ekstraheres de akkumulerte metallene ut av chelexen ved hjelp av syreløsning. Syreløsningen blir så fortynnet til et passende konsentrasjonsnivå og metallkonsentrasjonene kan kvantifiseres. For eksempel kan analysen av metallkonsentrasjonen i syreløsningen gjøres ved bruk av ICP-MS. DGT gjenspeiler metallkonsentrasjonen over et lengre tidsrom enn det f.eks manuell takning av vannprøver vil gjøre. På grunn av muligheten til å ha lange prøvetakningsperioder vil DGT kunne gi informasjon om hvordan gjennomsnittskonsentrasjonen i en løsning er over tid. Siden introduksjonen av DGT har de blitt brukt i et bredt spekter av akvatiske miljøer og til å kvantifisere en rekke ulike stoffer. Selv om de har blitt utprøvd i mange ulike miljøer har de enda ikke blitt utplassert i et regnbed som er et dreneringssystem som brukes i urbane strøk. Med bakgrunn i dette har det blitt jobbet med å sette sammen et overvåkningssystem som gjør at DGT kan utplasseres i et regnbed, og måle konsentrasjonene av ulike metaller i denne lokaliteten. Det har blitt utført forsøk på lab for å undersøke hvordan raske og store endringer i konsentrasjonene påvirker opptaket til DGT. I tillegg har det blitt gjennomført forsøk for å teste ut ulike typer løsninger for å opprettholde en stabil og tilstrekkelig hydrodynamisk bevegelse i systemet. For å simulere en flomsituasjon i regnbed har det blitt gjennomført forsøk på lab. Feltarbeidet er gjennomført i regnbedet på Risvollan under en nedbørsperiode i november 2015 og under vårsmelting i mars 2016. Konsentrasjonen som er målt av DGT prøvetakerene sammenlignes mot filtrerte vannprøver tatt manuelt (punktprøver). Både prøvene fra DGT og prøvene som er tatt manuelt er analysert med ICP-MS. Resultatene fra forsøkene bidrar til å bestemme hvilke sirkulasjonsmetoder som skal brukes i systemet. Ut fra forsøkene som er utført i laboratorium kan DGT fint benyttes i regnbed. Feltresultatene er noe mer spredt, det er store forskjeller på feltarbeidet utført på høsten og våren med tanke på konsentrasjoner. Det må gjøres flere forsøk i felt for å kunne si noe mer om yteevnene til DGT i felt. Resultatene fra oppgaven tilsier at det er mulig å bruke DGT i regnbed.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning med master i realfag, Kjemi og biologi
dc.titleUtvikling av prosedyre for bruk av passive prøvetakere i regnbed - Overvåking av dreneringsvann fra veisystemer
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber118


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel