Show simple item record

dc.contributor.authorLeirhol, Hanne
dc.contributor.authorNordlien, Line
dc.contributor.authorVikenes, Trine
dc.date.accessioned2016-06-06T08:34:23Z
dc.date.available2016-06-06T08:34:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391417
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: I gjennomsnitt begår 500 mennesker selvmord i Norge per år. Hvorfor et menneske begår selvmord, kan forklares som et samspill mellom en rekke risikofaktorer og belastende livshendelser. Studier viser at det er forsket lite på beskyttende faktorer og selvmordsforebyggende sykepleietiltak, tross det faktum at selvmord er en av de ledende dødsårsakene i verden. Hensikt: Belyse forebyggende sykepleietiltak i relasjon med selvmordsnær ungdom på barne- og ungdomspsykiatrisk akuttavdeling. Det fokuseres på observasjon av risikofaktorer, og bruk av beskyttende faktorer i selvmordsforebyggende sykepleie. Metode: Denne oppgaven er et litteraturstudie. Systematiske søk i databaser resulterte i funn av fem kvantitative studier, tre kvalitative studier og ett systematisk litteraturstudie. Aktuelle søkeord er blant annet «selvmord», «selvmordsrisiko», «sykepleie», «psykiatri», «risikofaktorer», «beskyttende faktorer», «ungdom», «forebygging», «kontinuerlig observasjon» og «terapeutisk allianse». Konklusjon: Selvmordsnær ungdom har behov for stor grad av beskyttelse og omsorg. Sykepleier spiller en vesentlig rolle i observasjon og identifikasjon av selvmordsrisiko, og må derfor ha kunnskap om hvilke risikofaktorer og belastende livshendelser som kan trigge selvmordsforsøk. Vedkommende bør også ha kunnskap om hvilke beskyttende faktorer som kan gjøre ungdommen resilient mot selvmordstanker. På barne- og ungdomspsykiatrisk akuttavdeling, bør den selvmordstruede ungdommen observeres ved kontinuerlig observasjon. Kontinuerlig observasjon gir sykepleier en mulighet til å skape en terapeutisk allianse med ungdommen. I en terapeutisk allianse med ungdommen, kan sykepleier fremme håp og gjøre vedkommende bevisst på egne ressurser og positive egenskaper, som beskytte han/henne mot selvmordstanker.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: On average 500 people commit suicide in Norway every year. Why a person commits suicide can be explained as an interaction between a number of risk factors and stressful life events. Studies show that there is little research on protective factors and suicide preventive nursing measures, despite the fact that suicide is one of the leading causes of death worldwide. Purpose: Illuminate preventive nursing in relation to suicidal adolescents in emergency psychiatric wards. This thesis focuses on the observation of risk factors and the use of protective factors in suicide preventive nursing. Method: This thesis is a literature review. Systematic searches in databases resulted in the discovery of five quantitative studies, three qualitative studies and one systematic literature review. Relevant keywords in this review are: «Suicide», «suicide risk», «nursing», «psychiatry», «risk factors», «protective factors», «adolescents», «prevention», «constant observation» and «therapeutic relation». Conclusion: Suicidal adolescents need a high degree of protection and care. The nurse plays a significant role in the observation and identification of suicide risk, and must therefore have knowledge about the risk factors and stressful life events that can trigger suicide attempts. Nurses should also have knowledge about the protective factors that can make youth resilient towards suicidal mindsets. In emergency psychiatric wards the suicidal youth should be under constant observation. Constant observation generates an opportunity for the nurse to build a therapeutic alliance with the adolescent. In a therapeutic alliance with the adolescent, the nurse can promote hope and make them aware of their own resources and positive traits that may aid in protecting them from suicidal thoughts.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectselvmordnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectpreventive sykepleietiltaknb_NO
dc.titleHvordan kan observasjon og preventive sykepleietiltak forebygge selvmord?nb_NO
dc.title.alternativeHow can observation and preventive nursing measures prevent suicide?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record