Show simple item record

dc.contributor.advisorMork, Jarle
dc.contributor.advisorUglem, Ingebrigt
dc.contributor.authorVarne, Rebekka
dc.date.accessioned2016-05-27T11:23:25Z
dc.date.available2016-05-27T11:23:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1447-9
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390705
dc.description.abstractSummary of thesis: The aim of this thesis was to investigate the fate of escaped farmed cod and detect any introgression in the local stock. Phenotypic discrimination of wild and farmed cod, and genetic baseline values for wild and farmed characteristics were established. The thesis also included a simulated escape (tag and recapture experiment), to study dispersal and presence of escapees in the Trondheimsfjord estuarine system, and an investigation of pen-spawned pelagic cod eggs and larvae in the neighbourhood of the cod farm. The potential impact escape by spawning on local cod populations was assessed. Two large escape events and extensive pen spawning has been reported for the farm in the Trondheimsfjord, still the genetic evidence did not show a robust sign of introgression of farmed cod into the wild stock. The results also indicate a limited presence of escaped farmed cod, suggesting a low ability to adapt to a life in the wild.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag av avhandling: Målet med doktorgraden var å undersøke effekten rømt oppdrettstorsk kan ha på en lokal vill torskebestand. Forskjellen mellom oppdrett og villtorsk ble beskrevet ved bruk at fenotypiske karakterer og genetiske markører. Oppgaven inneholder også et eksperiment der en har simulert rømming ved å slippe ut merket oppdrettstorsk og registrere gjenfangster. Dette ble brukt til å studere hvor oppdrettstorsken vandrer og å gi et estimat for overlevelse. Gyting i merd ble undersøkt ved å ta vannprøver i nærheten av oppdrettsanlegget. Potensialet gyting i merd kan ha på en lokal torskebestand ble også estimert. To store rømminger og ustrakt gyting i merd har blitt rapportert for anlegget. De genetiske resultatene viser ikke robuste tegn på at det har skjedd en hybridisering av oppdrettstorsk og villtorsk. Resultatene viser også en begrenset tilstedeværelse av oppdrettstorsk som indikerer at oppdrettstorsken kan ha vanskelig for å tilpasse seg et naturlig miljø.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:116
dc.relation.haspartPaper 1: Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Varne, Rebekka; Nilsen, Rune; Mork, Jarle; Bjørn, Pål Arne. Discrimination of wild and farmed Atlantic cod (Gadus morhua) based on morphology and scale-circuli pattern. ICES Journal of Marine Science 2011 ;Volum 68.(9) s. 1928-1936 https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr120 reproduced by permission of Oxford University Press - © 2011 International Council for the Exploration of the Sea
dc.relation.haspartPaper 2: Uglem, Ingebrigt; Knutsen, Øyvind; Kjesbu, Olav Sigurd; Hansen, Øyvind J; Mork, Jarle; Bjørn, Pål Arne; Varne, Rebekka; Nilsen, Rune; Ellingsen, Ingrid H.; Dempster, Timothy David. Extent and ecological importance of escape through spawning in sea-cages for Atlantic cod. Aquaculture Environment Interactions 2012 ;Volum 3.(1) s. 35-51 https://doi.org/10.3354/aei00049 Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
dc.relation.haspartPaper 3: Varne, Rebekka; Kunz, Kristina Lore; Johansen, Torild; Westgaard, Jon-Ivar; Uglem, Ingebrigt; Mork, Jarle. Farmed cod escapees and net-pen spawning left no clear genetic footprint in the local wild cod population.. Aquaculture Environment Interactions 2015 ;Volum 7.(3) s. 253-266 https://doi.org/10.3354/aei00153 Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
dc.relation.haspartPaper 4: Varne, Rebekka; Johansen,Torild; Westgaard, Jon-Ivar; Kunz, Kristina Lore; Uglem, Ingebrigt; Mork, Jarle. Escape of farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.); dispersal, presence and identification in a fjord system
dc.titleTracing the fate of escaped farmed cod (Gadus morhua L.) in a Norwegian fjord systemnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record