Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.contributor.authorMathur, Vinod B.
dc.contributor.authorAthreya, Vidya
dc.contributor.authorBarve, Vijay
dc.contributor.authorBhardwaj, Rupa
dc.contributor.authorBoumans, Louis
dc.contributor.authorCadman, Mandy
dc.contributor.authorChavan, Vishwas
dc.contributor.authorGhosh, Mousumi
dc.contributor.authorLindgaard, Arild
dc.contributor.authorLofthus, Øystein
dc.contributor.authorMehlum, Fridtjof
dc.contributor.authorPandav, Bivash
dc.contributor.authorPunjabi, Girish Arjun
dc.contributor.authorTalàvan, Alberto Gonzàlez
dc.contributor.authorTalukdar, Gautam
dc.contributor.authorValland, Nils
dc.contributor.authorVang, Roald
dc.date.accessioned2014-12-02T13:35:53Z
dc.date.accessioned2016-05-02T12:04:52Z
dc.date.available2014-12-02T13:35:53Z
dc.date.available2016-05-02T12:04:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNINA rapport. 116 p. Norsk institutt for naturforskning, 2014nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2698-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388210
dc.description.abstractProsjektet har samarbeidet med Global Biodiversity Information Facility (GBIF) og har implementert flere av deres kapasitetsbyggende verktøy, standarder og tjenester. I tillegg er WII og Naturhistorisk Museum nasjonale GBIF- noder. Prosjektet er nært knyttet til indiske og internasjonale strategier for utvikling av biodiversitetsinfrastruktur. Prosjektet har fokusert på nasjonale brukerbehov, viltkamerametodikk, dataforvaltning, åpen datadeling og barrierer for åpen datadeling. Seks casestudier har vist hvordan biodiversitets- informatikk, bruk av viltkamera, datamobilisering og strategier for deling av data kan bidra til forbedrede beslutningsprosesser. Dette har ført til en bedre forståelse for bruk av viltkamera, occupancy-modellering, DNA-analyser, artsutbredelse, rovvilt/samfunn konflikter, effekter av menneskelig aktivitet på ville dyr, habitatrestaurering, behov knyttet til forvaltning av tigre, samt etterforskning av ulovlig jakt på tiger. Prosjektet har gjennomført en mindre datarepatrieringsøvelse ved de norske naturhistoriske mu-seene. Kapasitetsbyggingskomponenten i dette arbeidet overfor internasjonale museumssam-linger ligger primært i beskrivelsen av hvordan repatrierte data kan mobiliseres gjennom GBIF. WII har utviklet en nasjonal database og en webportal for mobilisering av viltkameradata. Dette utviklingsarbeidet er et viktig skritt i retning av å utvikle et nasjonalt åpent system for forvaltning av viltkamerabilder og tilhørende metadata. Prosjektet har også utviklet en Best Practice Guide (BPG) for publisering av biodiversitetsdata avledet fra viltkamerabilder. Denne guiden vil bli ved-likeholdt av GBIF i fremtiden. Dette prosjektet har vist høy relevans i forhold til de kapasitetsbyggingsbehov som er identifisert av IPBES. Som prosjektet viser er det store internasjonale synergier innen kapasitetsbygging knyttet til biodiversitetsinformatikk, bruk av viltkamera, datamobilisering, datarepatriering, data-forvaltning og forbedrede strategier for datadeling. I avslutningsfasen av dette pilotprosjektet har prosjektpartnerne bestemt seg for å se etter nye samarbeidsmuligheter under IPBES. India, Norway, IPBES, GBIF, citizen science, biodiversity informat-ics, wildlife camera trapping, training, capacity building, data shar-ing, data repatriation, tiger, snow leopard, leopard, GIS, Database IPBES, GBIF, citizen science, biodiversitetsinformatikk, viltkamera, kapasitetsbygging, deling av data, tiger, snøleopard, leopard, GIS, Databasenb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1079
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1079.pdf
dc.titleCapacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Final report 2014: Indo- Norwegian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved nature conservation and sustainable developmentnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T13:35:53Z
dc.identifier.cristin1167077
dc.relation.projectAndre: The Norwegian Environmental Agencynb_NO
dc.description.localcode© Norwegian Institute for Nature Research. The publication may be freely cited where the source is acknowledged.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record