Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaug, Ingrid
dc.contributor.authorRustad, Kristine
dc.date.accessioned2016-01-29T13:34:21Z
dc.date.available2016-01-29T13:34:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375371
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Den økende innvandringen til Norge fører til at sykepleiere i sin yrkesutøvelse stadig møter flere pasienter med en annen kultur. Forskning viser at sykepleiernes kompetanse i møte med minoritetspasienter er mangelfull, og kan derfor utfordre pasientsikkerheten. Hensikt: Hensikten med studien er å opparbeide kunnskap om hvordan sykepleieren kan bidra til å ivareta pasientsikkerheten hos minoritetspasienter med en annen kultur enn sykepleieren. Metode: Det er benyttet litteraturstudie som metode. Videre er det foretatt et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige forskningsartikler som kan bidra til å belyse studiens tema. fem artikler er inkludert. Resultat: Basert på resultatene i de fem inkluderte artiklene ble det utformet en modell som viser hvordan sykepleieren kan oppnå pasientsikker flerkulturell sykepleie. Det ble identifisert tre hovedtemaer som er av betydning for pasientsikkerheten hos minoritetspasienter; verbale og nonverbale kommunikasjonsferdigheter, kulturforståelse og brukermedvirkning. Oppmerksomhet på kulturforskjeller viser seg å være en grunnleggende komponent i alle de tre identifiserte temaene. Konklusjon: Å være oppmerksom på at det foreligger kulturforskjeller viser seg å være en grunnleggende egenskap hos sykepleieren for å kunne ivareta pasientsikkerheten når pasienten har en annen kultur enn sykepleieren. Dette er et sentralt funn i alle de tre hovedtemaene i modellen.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Background: Nurses are constantly meeting patients with different cultures in their practice, as a result of an increase in immigration to Norway. Research shows that nurses have a lack in competence when working with minority patients. This might challenge patient safety. Aim: The aim of the study was to explore how nurses can increase patient safety when working with minority patients with a different culture. Method: A literature review was conducted using a systematic research for scientific researchpapers. Five papers which cover the theme of the study were included. Results: A model was identified based on the results of the included papers. The model is supposed to show how nurses can achieve patient safety when working with minority patients. Three major themes were identified to affect patient safety when working with minority patients; verbal and nonverbal communication skills, cultural understanding and patient participation. Awareness about the differences between people from different cultural backgrounds turns out to be a core component in the three themes. Conclusion: For nurses to be able to increase patient safety when working with minority patients, a basic skill turned out to be awareness of cultural differences. This is an important finding from the three major themes in the model.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpasientsikkerhetnb_NO
dc.subjectflerkulturell sykepleienb_NO
dc.subjectminoritetspasientnb_NO
dc.titleFlerkulturell sykepleie: pasientsikkerhet når pasient og sykepleier har ulik kulturnb_NO
dc.title.alternativeMulticultural nursing: patient safety when the patient and the nurse have different culturesnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel